E. Швидкість клубочкової фільтрації

В дитячому садочку для малят 5 років в харчовий раціон включено різні страви. Яку із страв необхідно

Виключити із меню при ознаках отруєння окремих дітей?

A. Гречану кашу з молоком

B. Салат із солоних огірків

C. Компот із сухофруктів

D. Вермишель із м’ясним фаршем

E. Усі відповіді вірні

Як впливає на діурез звуження vasa afferentes ниркових клубочків?

A. Збільшення діурезу

B. Відсутність змін діурезу

C. Збільшення клубочкової фільтрації

D. Збільшення реабсорбції води

E. Зменшення діурезу

В гострому досліді собаці, що знаходилась під наркозом, ввели антидіуретичний гормон (АДГ) внаслідок чого зменшилась кількість сечі тому, що:

A. АДГ посилює реабсорбцію натрію

B. АДГ зменшує реабсорбцію води

C. АДГ зменшує реабсорбцію кальцію

D. АДГ збільшує реабсорбцію кальцію

E E. Швидкість клубочкової фільтрації. АДГ посилює реабсорбцію води

Гуморальна стимуляція секреції підшлункової залози здійснюється:

A. Глюкагоном

В. Секретином

C. Соматостатином

D. Вазопресином

E. Кальцитоніном

Амінокислоти всмоктуються шляхом:

A. Дифузії

B. Фільтрації

C. Осмосу

D. Первинно-активного транспорту

Е. Вторинно-активного транспорту, пов,язаного з Na+

При обстеженні вагітної жінки на останньому місяці вагітності лікар виявив гіперфібриногенемію. Які величини швидкості осідання еритроцитів слід при цьому очікувати?

А. ШОЕ не зміниться

В. 40-50 мм/год.

С. 10-15 мм/год.

D. 0-1 мм/год.

Е. 2-5 мм/год.

Визначили, що в середньому під час фізичного навантаження у досліджуваного за 1 хв. виділилось у

процесі метаболізму 1 л СО2 при такій же кількості спожитого кисню. Зазначене свідчить про:

A. Гіперкапнію

B. Гіпоксемію

C. Окислення вуглеводів

D. Окислення ліпідів

E. Окислення E. Швидкість клубочкової фільтрації білків

Для визначення ниркового кліренса експериментатор має декілька речовин. Яка з них має максимальний ефект:

A. Інулін В. Креатинин С. Парааміногіпурова кислота Д. Сечовина Е. Глюкоза

Яку процедуру потрібно провести щоб викликати зсідання донорської крові, що законсервована на станції переливання крові?

А. Додати желатину

В. Підігріти до 38 °С

С. Додати фібриноген

D. Додати тромбін

Е. Додати розчин хлористого кальцію

У хворого виявлена лімфопенія. Які фактори будуть порушені при цьому?

А. Збільшення часу згортання крові

В. Збільшення часу кровотечі

С. Зменшення показника гематокриту

D. Формування специфічного імунітету, імунний нагляд, імунна пам’ять

Е. Формування неспецифічного імунітету, гуморального та клітинного

У людини внаслідок довільної затримки дихання на 40с зросли частота серцевих скорочень та cистемний E. Швидкість клубочкової фільтрації артеріальний тиск. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зміни показників?

A. Рефлекси

B. Безумовні парасимпатичні рефлекси

C. Умовні симпатичні рефлекси

D. Умовні парасимпатичні рефлекси


documentbbsdcht.html
documentbbsdjsb.html
documentbbsdrcj.html
documentbbsdymr.html
documentbbsefwz.html
Документ E. Швидкість клубочкової фільтрації